4HORSE TEAM » Zápisy
Zápis ze zasedání valné hromady 4horse teamu

Zápis ze zasedání valné hromady 4horse teamu
datum konání: 19. ledna 2019 v 18:00
místo konání: Janovice

Program jednání:
1) Schválení programu
2) Volba zapisovatele programu
3) Prezenční listina
4) Volba předsedy spolku, pokladníka, člena výboru a revizora
5) Zpráva revizora o hospodaření
6) Návrh na rozdělení přebytku v kase
7) Schválení poplatků pro rok 2019
8) Doplnění zápisu ve spolkovém rejstříku, změna stanov
9) Přijmutí nových členů
10) Vyhodnocení sezóny 2018 a schválení výroční zprávy
11) Volná diskuze1) Schválení programu

Návrh programu jednání byl jednohlasně všemi účastníky zasedání schválen.
Do programu bylo navrženo a také jednohlasně schválené úpravy stanov spolku


2) Volba zapisovatele programu

Pro zápis ze zasedání byla navržena Eva Dušková – návrh byl všemi účastníky zasedání jednohlasně schválen.3) Prezenční listina

členové: Naďa Rysková, Jitka Schovánková, Karolína Brožová, Milada Janatová, Vlastimil Rejl, Petra Boudníková, Petra Krupičková, Eva Dušková, Jana Nováková, Anna Schovánková, Vojta Hobzik, Eva Adamčíková
omluveni: Naďa Prchlá, Jan Střihavka, Kamila Střihavková, Petr Velek, Anna Velková, Marie Pužová, Kateřina Droz, Markéta Kašparová, Aneta Novotná, Daniela Nesládková, Veronika Hrubá, Tereza Hrubá, Pavla Másilková
neomluveni: Zuzana Velichová, Kateřina Králová, Gabriela Turková, Veronika Shchukina
- neomluvení členové byli po jednohlasném schválení ostatních členů vyloučeni.


4) Volba předsedy spolku, pokladníka, člena výboru a revizora

Byly nominované:
Předseda spolku: Jitka Schovánková
Pokladník: Naďa Rysková
Člen výboru: Karolina Brožová
Revizor: Milada Janatová
Návrh nominovaných byl jednohlasně všemi účastníky zasedání schválen.

5) Zpráva revizora o hospodaření

Zprávu o hospodaření pro rok 2018 předložila Milada Janatová a všichni účastníci VH byli informováni o bezproblémovém hospodaření včetně možnosti nahlédnutí do výpisů z účtu vedeném ve Fio bance.
Zůstatek na účtu v bance na konci r. 2017 byla částka 12.636 Kč. Zůstatek na účtu na konci r.2018 po odečtení poplatků pro ČJF je částka 15.318 Kč.
Stav pokladny – je beze změny. Stav k 31.12.2018 je 112 Kč.6) Návrh na rozdělení přebytku v kase

Návrhy:
a) odměnit nejlepší jezdce – bundy 4horse team
b) nakoupit pro členy klubu kýble
c) zbylé peníze se mohou použít na soustředění 4 horse teamu

Bylo odsouhlaseno:
a) kategorie senioři – 1. - 3. místo s nejvyšším počtem bodů v žebříčku národní kategorie = Petra Boudníková, Vlasta Rejl, Milada Janatová
kategorie junioři – máme 2 aktivní juniory = Anička Schovánková a Vojta Hobzík = oba dostanou bundu
odměnit 1 nejlepšího v hobby kategorii = Petra Krupičková (6. místo ze 144 v žebříčku hobby kategorie)
b) poptá se výroba průmyslových etiket s logem 4 horse team v nákladu 100ks


7) Schválení poplatků pro rok 2019

100,- = děti členský příspěvek
400,- = členský poplatek pro r. 2019 – vztahuje se pro jezdce i nejezdce

Ostatní platby budou rozpočítány podle nového ceníku ČJF pro r. 2019 tzn.:
100,- = poplatek ČJF pro aktivní jezdce
200,- = poplatek ČJF pro obnovenou licenci jezdce
500,- = licence koně
500,- = licence jezdce
Všemi účastníky zasedání byla schválena výše poplatků členství ve spolku pro rok 2019.


8) Doplnění zápisu ve spolkovém rejstříku, změna stanov

Na základě podnětu z Krajského soudu v Hradci Králové, kde je 4 horse team spolek zapsán pod spisovou značkou L10395, bude provedena změna stanov spolku 4 horse team.
Změny se budou týkat především upřesnění organizační struktury spolku a také volitelnosti orgánů spolku nově na dobu neurčitou. Změna stanov je schválena všemi účastníky a je platná s okamžitou účinností tj. od 19.01.2019.9) Přijmutí nových členů

Do spolku přišly 2 nové žádosti o přijetí do 4 horse teamu a to konkrétně od Šárky Kordulové a Evy Adamčíkové. Obě žádosti byly všemi účastníky zasedání VH schváleny a nové členky tím vítáme v týmu.10) Vyhodnocení sezóny 2018 a schválení výroční zprávy

- Během roku 2018 se naši jezdci zúčastnili 36 oficiálních závodů (loni 28), z toho 33 národních a 3 mezinárodních.
- Psyche Amon dokončil svou první CEI 1* (82 km) v Šamoríně
- Mezi seniory se nejlépe umístila Petra Boudníková na 15. místě.
- Mezi juniory Vojta Hobzík na 20. místě.
- Členové našeho spolku se podíleli na přípravě a distribuci vytrvalostního kalendáře, jehož výtěžek se používá na ceny pro nejlepší vytrvalce roku při vyhlášení.
- Dále náš spolek zorganizoval velice úspěšný seminář pro začínající jezdce ve vytrvalosti, jehož celý výtěžek ve výši 19.500 Kč šel na sbírku pro Helenu Terberovou.
- Členové spolek dále reprezentovali i v jiných sportovních aktivitách a to Milada, Eva a Vlastík na Horské výzvě v Krkonoších a Anička Schovánková se kvalifikovala na MČR 2019 v Extreme trail
- Ke konci roku 2108 mělo sdružení 26 členů

Porovnání v žebříčku vytrvalosti v ČR:
jezdci: 15.místo Petra Boudníková, 26. místo Vlastimil Rejl, 36. místo Milada Janatová
koně: 22. místo Al Gata, 44. místo Jamalla, 71. Psyche Amon
kombinace: 16. místo Al Gata/Petra, 44. místo Jamala/Vlastík, 62. místo Psyche Amon /Gábina
hobby: 6. místo Petra Krupičková
stáje: 4horse team 7. místo z 63 subjektů s celkovým počtem bodů 1.46711) Volná diskuze

- volná diskuze k proběhnutým závodům
- plány v r. 2019: Vlastík – MČR Budislavice s Jamalou; Petra mezinárodní hvězdové závody s
Al Gatou; Vojta plnění Novice a zvyšování kvalifikace s Gultekin; Milada s Moccahem do L;
Anička MČR v Extreme trailu
- diskuze k soustředění 4 horse teamu
- účast na nadcházejícím slavnostním vyhlašení vytrvalosti v Kralovickém Dvoře – 2.2.2019 od 18:00


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ