4horse video

Vyhodnocení soutěže 4horse video:

 

1. místo a kupón na 1000,- Kč získává video č. 1 se 23 hlasy

o druhé a třetí místo se dělí video č. 4. a č. 5 a získávají každý kupón na 250,- Kč

a třetí místo získává video č. 3 a také získává kupón na 250,- Kč

 

Firma 4horse chystá další soutěže pro věrné zákazníky, sledujete naše stránky na FB:


 

 

Pravidla soutěže o nejlepší 4horse video

Soutěžní 4horse video č. 1:

Soutěžní 4horse video č. 2:

Soutěžní 4horse video č. 3:

Soutěžní 4horse video č. 4:

Soutěžní 4horse video č. 5:Hlasovat můžete zde:

Firma 4horse vyhlašuje na svém facebookovém profilu https://www.facebook.com/www.4horse.cz/ online soutěž s názvem „4horse video“ (dále jen „soutěž“). Do 30. 11. 2016 23:59 hodin mohou soutěžící zasílat vlastní video, na kterém je nějaký náš výrobek biothane. Tři výherci, jejichž videa nasbírají nejvíce lajků, získají podle pořadí dárkový šek od firmy 4horse na 1000,- , 500,- a 250,- Kč . Do soutěže budou zařazeny pouze videa, které soutěžící pořídí a uloží na serveru www.youtube.com

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž začíná 10. 11. 2016 v 12:00 hod. a končí 10. 12. 2016 ve 23:59.

Videa je možno zasílat do 30. 11. 2016 23:59 hodin

Odkaz na videa  bude zaslán  pořadateli https://www.facebook.com/www.4horse.cz/?fref=ts formou zprávy

3. Soutěžící

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba  která je uživatelem sociální sítě FACEBOOK a má po celou dobu soutěže aktivní facebookový účet (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

4. Výhra v soutěži

Výhry v soutěži jsou:

1. cena poukaz na odběr výrobků 4horse v ceně 1000,- Kč

2. cena poukaz na odběr výrobků 4horse v ceně 500,- Kč

3. cena poukaz na odběr výrobků 4horse v ceně 250,- Kč

 

 

5. Další ustanovení

Účastí v soutěži dává každý soutěžící svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je dodržovat. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. mohou být ze soutěže vyřazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené skutečnosti stala výhercem, výhra jí nebude vydána. Na zařazení do soutěže není právní nárok. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nepoctivého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu dopomohla k získání výhry, případně pokud soutěžící či uvedená osoba jednají při účasti v soutěži v rozporu s dobrými mravy.

6. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Náklady spojené s pořádáním soutěže nese pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, a to i bez udání důvodu. Pořadatel si výslovně vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě FACEBOOK). Pořadatel dále neodpovídá za doručení zprávy (e-mailu), kterým bude zasílána informace o výhře. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výhry za výhru, která bude odpovídající náhradou. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na https://www.facebook.com/www.4horse.cz/ Účinnost takové změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži. Výhru nezíská soutěžící, který zcela nesplní stanovené podmínky pro získání výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Tato promoakce není sponzorována, podporována, spravována nebo jakkoliv spojena s Facebookem. Informace Vámi poskytnuté mohou být použity pro širší okruh uživatelů, než jste byli srozuměni.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ